Borta bra men hemma bäst

Var bor du någonstans? Om utlänningar i utlandet Jag tror att det värsta man kan som invandrare i Sverige höra är inte i närheten av ord som “svartskalle” eller “blatte”. Det värsta är nog när man kallar även en person som tillhör tredje generations invandrare för “utlänning”. Själva uppslagsordet (enligt lexikon) betyder följande: – person … Read moreBorta bra men hemma bäst

Alla betalar lika men använder olika

Om kommunismens påverkan på dagens Sverige SL’s enhetstaxa skall slopas så fort som möjligt, tycker jag. Varför? Jo, det kan väl inte vara rättvist att en person betalar något som någon annan utnyttjar medan pengarna kunde ha använts till annat, nämligen att förkorta vårdköerna? Att jämföra vore det som om alla tankar full tank för … Read moreAlla betalar lika men använder olika

Tack för det, Vägverket!

Det måste ha funnits goda krafter inom Vägverket som ville visa stockholmarna hur känsligt vägnätet kan vara tillsammans med “trängselskatterna”. Det var nämligen så att i sista perioden av “försöket” VV startade ett par reparationer som omöjliggjorde ett normalt trafikflöde. Det handlade om reparationer i Eugenia tunneln och på Essingeleden med otroliga köer som följd. … Read moreTack för det, Vägverket!